Internet Explorer a ti druzí

Vážení čtenáři. Tento článek pochází z roku 2010, proto jej berte nikoliv jako současnou realitu, ale spíše jako historickou sondu.

Internet Explorer je nejpoužívanější prohlížeč na světě. Co stojí za tímto úspěchem ? V čem je lepší než ty ostatní,
v čem je předčí ? V rychlosti načítání, v přehlednějším užívání, ve vzhledu, spolehlivosti nebo vyšší bezpečnosti ? Nikoliv. V cílené obchodní strategii na straně jedné a lidském faktoru na straně druhé.
Tou cílenou obchodní strategií je myšlen fakt, že IE se postupně stal součástí operačního systému Windows, je tedy jednou z jeho několika začleněných služeb. Jenže prohlížeč není jen Internet Exlorer, ale i desítky dalších, jako je například Firefox, Opera, Safari nebo Google Chrome. U prohlížeče Safari by se také dalo uvažovat o nekalé soutěži, je totiž výchozím prohlížečem v Mac OS. Jenže společnost Apple se svým operačním systémem Mac OS má zastoupení na trhu zhruba jen 10%, proto není trnem v oku kritikům. Google Chrome je zase nabízen při každém otevření vyhledávače Google, což kupodivu také nevzbuzuje pohoršení. Ale IE kontra zbytek světa má svoje kořeny spíše v minulosti, možná už od okamžiku, kdy Microsoft až příliš hlasitě a s velkou pompou na sebe upozornil při oficiálním uvolněním produktu, operačního systému Windows 95. Tehdy to asi nikomu až tak nevadilo, ale s přibývajícím úspěchem rostla i závist konkurence. A pak - když Microsoft pochopil tržní sílu služby WWW, neváhal nevybíravě poslat ke dnu svého někdejšího partnera, později rivala, Netscape. Svět nezapomíná.
Také by se dalo napsat, že důsledkem toho byla i situace, kdy přibližně mezi léty 2000 až 2005, pokud nepočítáme upadající Netscape a jen zvolna sílící Firefox, neměl IE žádnou vážnou konkurenci, která by vývojářům z Microsoftu naháněla vrásky na čele a nedopřávala jim klidného spánku. A jak to tak bývá, bez pořádné konkurence není ani motivace. Pánové z Microsoftu se spokojili s tím co mají a nad nejrůznějšími výsledky testů prohlížečů jen mávli rukou s tvrzením, že o úspěchu jejich IE jasně hovoří jeho používanost.

Připojení k internetové síti a především pak využití WWW bylo v počátcích záležitostí vědeckých institucí, univerzit a podobných zařízení. Dalšími v pořadí byli vládní a veřejné instituce, organizace, spolky a sdružení. Pro neveřejný a komerční sektor se internet otvíral pomalu. Pro domácnosti byl nedosažitelný finančně. Jenže se vše měnilo a bariéry se odbourávaly. V naších zemích směl komerční sektor vstoupit do sítě roku 1995 a postupně se i pro domácnosti stávaly platby přijatelnějšími. Rok 1996 byl rokem, kdy český internet začal získávat svoji dnešní tvář. Vznikl Seznam, tištěná media začala vycházet i elektronicky, teprve nyní začaly státní instituce brát prezentaci na internetu vážně. A také samotné fyzické rozšíření sítě bylo teprve na počátku, možnost připojení, atd. Pokud vás zajímá tohle téma, doporučuji stránky www.earchiv.cz , kde se dozvíte mnohem více o internetu jako takovém, jeho vzniku, rozvoji a vývoji. Ale nýní více a zpět k službě www a prohlížečům.

V souvislosti s tím, co bylo napsáno v předešlém odstavci, lze poukázat na to, že se měnil i profil uživatele webové služby. Jestliže zřizovatelem se stala státní instituce nebo firma, dalo se předpokládat, že s instalací operačního systému Windows byl jako výchozí prohlížeč ponechán i Internet Explorer. Šlo totiž o to, že i na prohlížeč se vztahovala záruka, což open source produkt nezaručoval, a tak přeci, opatrnosti není nikdy nazbyt a proč by si správce sítě takovou improvizací podřezával pod sebou větev. A tohle vlastně platí dodnes. A tak si produkty s otevřenou licencí musely a musí počkat na využití v domácnostech. Ale abych nekřivdil. Ne každý volný produkt je povolený využívat i v komerční sféře, ale podrobnější rozbor je už mimo rámec těchto stránek.

A tak je to především oblast domácího využití, kdo může změnit poměr ve využívání jednotlivých prohlížečů. Ale ani tohle vysvětlení není dostatečně přesvědčivé, když se podíváme na stále silnou, byť klesající, pozici IE. To je způsobeno tím druhým, lidským faktorem.
Kolik lidí se zajímá o to, když jsou prvně připojeni na internet, jaký prohlížeč by jim vyhovoval, nebo který je bezpečnější či rychlejší? Pouhým přelétnutím nabídky start nebo plochy dojdou k závěru, že platí rovnice, kdy i=IE (internet je rovno Internet Exlorer ). Od dob ballot screenu je to trochu jiné, cosi nutí k zamyšlení, že je i jiná cesta než to modré éčko, ale copak je čas to podrobně prozkoumávat ? Pro spoustu lidí je internet pouze dobrý prostředník k dosažení potřebných informací, ne každý má zájem o hlubší průzkum tohoto zprostředkovatele a spousta lidí má jiné představy o využití volného času, než brouzdat po internetu nebo chatovat. A to je naprosto v pořádku. Počítač i internet má být především tím dobrým slouhou, proto vznikla ta rozsáhlá síť na kterou je připojeno závratné množství serverů a ještě více domén a stránek, dnes už počítejme ve stovkách milionů. Liší se obsahem i kvalitou, některé mají už jen jméno a prohlížeč nám sdělí, že jej nemůže nalézt. A jsou i takové, které parazitují na lidské neznalosti a naivitě, stránky s podvodným obsahem, nebo škodlivým kódem, který působí jako posel destruktivity našeho PC, nebo ho má za úkol zotročit, případně otevřít vrátka pro jednu z těchto alternativ či obou...Fuj.

A možná právě proto by se i ti, kteří se o přístup na internet zajímají jen tehdy, když chtějí znát sportovní výsledky, která superstar co udělala, nebo "chodí" pouze na "kecárny", právě proto by i ti ojedinělí návštěvníci webových stránek měli občas do svého vyhledávače napsat :"jaký prohlížeč je nejlepší"...
A podle toho se zařídit.
Zde výsledky jednoho z několika testů bezpečnosti prohlížečů z roku 2017 (whoishostingthis.com).

- kj -

Cílem těchto stránek není odborná analýza jednotlivých prohlížečů, ale ani pouhý pokus o jejich seznam. Spíše laický průvodce pro laiky, kteří si chtějí rozšířit obzor a zkusit něco nového. Jedná se o produkty třetích stran a autor těchto stránek tak nenese právní odpovědnost za případné škody způsobené jejich nainstalováním. Informace jsou převážně převzaty z jiných zdrojů. Viz : odkazy a zdroje